jengkol

[Jakarta] jering;

jengkolan, kejengkolan [Jakarta] sakit apabila kencing (kerana terlalu banyak makan jengkol).

berkongsi