jebik

menjebik menyorongkan bibir bawah ke depan (seperti hendak menangis);

terjebik seperti hendak menangis (muka):
dia ~ apabila emaknya melarangnya pergi menonton.

berkongsi