jamin

1. = jaminan cagaran, tanggungan;
surat ~ surat yang menyatakan jaminan atas seseorang atau sesuatu;
wang ~ wang yang dibayar kepada pihak tertentu untuk menjamin seseorang;

2. = penjamin;

menjamin
1. berjanji akan menanggung kewajiban orang lain (seperti membayar hutang dan lain-lain) jika orang itu tidak memenuhi kewajibannya:
tidak ada orang yang berani ~ hutangnya itu;
dia dibebaskan setelah dijamin oleh abangnya;

2. menanggung keselamatan (kebaikan, ketulenan, dan lain-lain) sesuatu:
~ keselamatan jiwa dan harta benda rakyat;

3. menjanjikan:
penjual itu ~ kepuasan kepada para pelanggannya;

4. [bahasa percakapan] menanggung keperluan sehari-hari (makan, minum, dan lain-lain):
siapakah yang akan ~ kehidupannya nanti kalau kedua-dua orang tuanya meninggal dunia?

terjamin tertanggung (keselamatan dan lain-lain), terjaga:
setelah mendapat pekerjaan itu barulah kehidupan keluarganya ~;

jaminan
1. akuan menjamin, kesediaan menanggung sesuatu (akibat dan lain-lain), cagaran, tanggungan;
~ bank (Ekonomi) jaminan yang diberikan oleh pihak bank untuk menjelaskan sesuatu hutang jika penghutang gagal berbuat demikian;
~ hak jamin hak;
~ hukum yang dijamin oleh hukum;
~ insurans (Ekonomi) jaminan yang diberikan oleh pihak insurans untuk memberikan ganti rugi jika pemegang insurans mengalami kemalangan, kerugian dan sebagainya;

2. janji:
~ Allah hanya dapat dicapai melalui syarat yang ditentukan oleh Allah;
ikhlas telah dijadikan ~ kepada penerimaan segala amal ibadat;

keterjaminan keadaan terjamin:
untuk memastikan ~ masa depan parti ini, perlulah kita bersatu teguh;

penjaminan perbuatan menjamin;

penjamin
1. orang yang sanggup menjaga (menanggung) keselamatan orang lain;

2. orang yang sanggup memenuhi kewajiban (membayar hutang dan lain-lain) orang lain apabila orang itu tidak dapat menepati janjinya;

3. orang yang menjanjikan sesuatu.

berkongsi