izzah

[Arab] kemuliaan atau kehormatan (diri):
selaras dengan konsep ~ yang ditunjukkan Allah.

berkongsi