izin

[Arab] persetujuan membenarkan (membolehkan), kebenaran (daripada ibu bapa, ketua, dan sebagainya), perkenan (Allah):
tauke itu belum lagi mendapat ~ untuk membuka kedai di sini;
dengan ~ Allah;

seizin = dengan ~ dengan kebenaran, dengan perkenan;

mengizinkan memberi izin, memperkenankan, membenarkan:
budak itu tidak diizinkan orang tuanya meninggalkan rumah;
kerana masa tidak ~ pekerjaan itu kami tinggalkan dahulu;

keizinan kebenaran, keredaan, kerelaan:
ia memerintah negeri itu dengan ~ sultan;

pengizinan perbuatan mengizinkan (membenarkan);

pengizin orang yang memberi izin.

berkongsi