isytihar

[Arab] pengumuman, pemakluman, pernyataan, pemasyhuran;

mengisytiharkan mengumumkan, memaklumkan, mempernyatakan, memasyhurkan:
ia ~ pertunangannya;
di Kuala Lumpur diadakan istiadat besar ~ kemerdekaan;

perisytiharan pengumuman, pemakluman, pernyataan, pemasyhuran:
mereka datang ke Kuala Lumpur hendak menyaksikan hari ~ kemerdekaan;

pengisytiharan perbuatan mengisytiharkan sesuatu, pengumuman, pemakluman;

terisytihar telah diisytiharkan.

berkongsi