isim

[Arab]

1. nama:
ia duduk sambil membaca ~ Allah;

2. = isim-isim mantera yang mengandungi nama Tuhan;
gila ~ gila yang berakibat daripada tersalah amal ilmu batin.

berkongsi