irap I

seakan-akan, hampir-hampir sama (pada rupa, warna, dan lain-lain).

berkongsi