irama

1. ukuran masa atau tempo (pada muzik):
~ perlahan digantikan dengan yang rancak;

2. panjang pendek bunyi yang teratur, turun naik bunyi yang teratur (pada lagu dan lain-lain), rentak:
penari-penari sedang rancak menari mengikut ~;

3. [kiasan] gaya, tingkah, ragam, rentak:
cara pelaksanaan oleh budi daya manusia berubah-ubah, se~ dengan perubahan suasana dan keadaan.

berirama dengan (memakai) irama, berentak:
gerak badan ~ gerak badan mengikut irama;

mengiramakan memberikan irama (pada lagu dan lain-lain):
kanak-kanak boleh bertepuk ~ lagu, kalau irama lagu itu senang diikuti.

berkongsi