ipar

saudara suami (isteri);
abang ~ abang suami atau isteri;
adik ~ adik suami atau isteri;
~-duai, = ~-lamai saudara pupu kepada suami atau isteri;

beripar mempunyai hubungan sebagai ipar:
dia ~ dengan saya;

beriparkan mempunyai seseorang sebagai ipar:
Hasmah ~ seorang peguam.

berkongsi