inventif

berupaya (cenderung, suka dan sebagainya) mereka cipta sesuatu (benda dan sebagainya) yang baru, berdaya cipta:
sememangnya dia seorang ibu yang ideal serta berfikiran kreatif dan ~;
kurikulum itu, antara lain, bertujuan untuk melahirkan generasi muda yang berfikiran kreatif, inovatif dan ~.

berkongsi