internasional

antarabangsa;
perjanjian ~ perjanjian antarabangsa.

berkongsi