intensif

dengan giat dan sungguh-sungguh:
pertanian dijalankan secara ~;
latihan dalam bidang penangkapan ikan laut dalam hendaklah diadakan secara ~;
penggunaan tanah yang terlalu ~;
~ buruh memerlukan atau menggunakan tenaga kerja yang banyak supaya dapat menjalankan sesuatu tugas dalam jangka masa yang singkat (berkenaan (dengan) industri dan sebagainya);
~ modal memerlukan pelaburan sejumlah besar wang untuk membeli jentera moden dan sebagainya dalam proses pengeluaran sesuatu industri dan sebagainya;

mengintensifkan menjadikan intensif, memperhebat, mempergiat, memperkuat;

keintensifan perihal (keadaan) intensif, intensiti;

pengintensifan perbuatan mengintensifkan sesuatu usaha:
~ penyelidikan sains.

berkongsi