integral

mengenai keseluruhannya, menjadi lengkap dengan bahagian-bahagiannya.

berkongsi