insektivor

(Biologi) binatang yang memakan serangga, atau tumbuhan yang memerangkap dan menyerap serangga.

berkongsi