inisiatif

daya usaha (tindakan dan lain-lain) yang mula-mula:
di dalam bukunya itu dia ada menitikberatkan betapa pentingnya ~ perseorangan;
mengambil ~
mulai bertindak (berusaha dan lain-lain);

berinisiatif mempunyai inisiatif:
pegawai yang ~.

berkongsi