individualistik

bersikap dan sebagainya sebagai individualis (tidak dikuasai atau dikongkong oleh golongan atau pihak lain), bersifat individu, berasaskan atau berpegang pada individualisme:
sejarah tetap memberi perhatian kepada aspek-aspek yang lebih ~;
keuniversalan ~ dikaji bersama-sama dengan keindividualan.

berkongsi