individu

orang perseorangan, manusia seorang diri, terutamanya apabila dianggap sebagai berbeza daripada yang lain:
tidak dapat kita nafikan betapa besar pengaruh buku ke atas seseorang ~;

keindividuan sifat yang membezakan seseorang daripada yang lain:
ia tidak membenarkan anggota-anggota masyarakat menonjolkan ~nya.

berkongsi