indekos

[Indonesia-Belanda] [bahasa percakapan] tinggal (menumpang) di tempat orang dan makan di situ;

mengindekoskan menumpangkan (untuk tinggal dan makan).

berkongsi