impersonal

tidak dipengaruhi atau melibatkan perasaan peribadi, tidak merujuk orang tertentu.

berkongsi