impak

kesan yang ketara, dampak:
karyanya mempunyai ~ besar terhadap sufisme dan akidah Muslim;
beliau mematah-matahkan kalimatnya untuk memberikan ~ kepada sajaknya.

berkongsi