imigrasi

perihal masuk ke negeri asing untuk menetap;

berimigrasi berpindah (datang) ke negara asing untuk menetap:
negara luar yang menerima pelajar yang ~ tidak mengenakan syarat yang ketat.

berkongsi