imej

1. gambaran, cerminan, bayangan;
~ pendam imej yang telah di tangkap di atas filem atau kertas foto tetapi belum diproses dan tidak dapat dilihat;

2. keperibadian atau watak seseorang atau sesuatu sebagaimana yang terpapar pada pandangan atau tanggapan orang atau pihak lain:
~ negara kita sebagai negara Islam amatlah baik dalam dunia Islam;
~ sesebuah kedai diukur berdasarkan reka bentuk luaran dan dalaman kedai;

3. gambaran mental atau asosiasi idea yang timbul dalam karya sastera terutamanya dalam puisi:
Kassim Ahmad berjaya menggunakan mitos dan legenda Melayu sebagai ~ di dalam sajak-sajaknya;

berkongsi