imalat

[Arab] merangkaikan dua huruf bagi dua kata atau lebih dalam satu ucapan, misalnya insya-Allah menjadi insyallah. imam [Arab]

1. orang yang mengetuai sembahyang berjemaah:
tengah hari itu, kami bersembahyang Zuhur di masjid, Bakar menjadi ~nya;

2. pemimpin, penganjur, ketua (negara dan lain-lain);
~ yang empat penganjur empat mazhab yang menjadi ikutan orang-orang Islam (Shafii, Hanafi, Hambali, dan Maliki);
~ Mahadi pemimpin Islam yang dianggap akan muncul pada akhir zaman;
~ perang ketua dalam peperangan pada masa dahulu;
~ Yaman raja negeri Yaman;

berimam mempunyai imam, ada imamnya:
sembahyang ~ sembahyang dengan mengikut imam;

berimamkan
1. mempunyai seseorang sebagai imam (pada waktu sembahyang):
mereka sembahyang berjemaah ~ Tuan Haji Yusuf;

2. mempunyai (menganggap dan sebagainya) seseorang sebagai imam (pemimpin, ketua);

mengimami memimpin (dalam masa sembahyang);

mengimamkan menjadikan seseorang sebagai imam:
saya hendak menjemput lebai ~ sembahyang jenazah;

keimaman kedudukan (jawatan dan lain-lain) imam.

berkongsi