iktiraf

mengiktiraf
1. menerima atau mengakui:
Malaysia tidak akan ~ kemerdekaan sesebuah negara yang tidak berperlembagaan;
satu usul mendesak kerajaan supaya ~ pelajaran trengkas kebangsaan sebagai satu mata pelajaran di sekolah menengah;

2. mengakui serta memberikan atau menunjukkan penghargaan kepada, menerima dan menghargai;

pengiktirafan
1. perihal mengiktiraf (status, kedudukan, dan sebagainya sesuatu), pengakuan:
~ bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan diasaskan kepada perjalanan sejarah negeri ini sendiri;

2. perihal menerima (mengakui) dan menghargai, pengakuan dan penghargaan:
mungkin bagi sesetengah kategori pekerja, ~, pujian, dan sanjungan ini sudah cukup memuaskan.

berkongsi