ikhtisas

1. untuk mata pencarian (berkenaan (dengan) pekerjaan dan lain-lain), untuk atau dengan tujuan memperoleh bayaran atau pendapatan, profesional:
pelukis ~;

2. berkaitan dengan pekerjaan atau sesuatu profesion:
sijil kelayakan pelajaran dan ~;

3. memerlukan atau melibatkan kepandaian atau kemahiran khusus:
secara umum, konsep pentadbiran perkhidmatan pelajar bolehlah dikatakan sebagai satu bentuk pentadbiran ~ yang dikendalikan dengan satu tujuan;

mengikhtisaskan menanamkan sikap profesional:
salah satu masalah yang terus terpendam adalah untuk ~ dan memodenkan kaum Malaysia.

berkongsi