ikhtilaf

[Arab] perbezaan pendapat mengenai sesuatu perkara, selisih, beza:
masih ada ~ ulama dalam perkara itu.

berkongsi