igu

[Kelantan] bahagian tenggala yang diletakkan di tengkuk lembu (kerbau).

berkongsi