iffah

[Arab] pengekangan hawa nafsu:
orang yang termasuk dalam golongan ~ ialah orang yang sempurna kelakuannya.

berkongsi