idiofon

(Linguistik) bunyi bahasa yang khusus bagi sesuatu idiolek.

berkongsi