ideogram


1. tanda atau lambang yang memperlihatkan konsep, idea, dan sebagainya;

2. lambang yang digunakan dalam sistem tulisan yang mewakili satu konsep seperti dalam tulisan Cina dan Jepun.

berkongsi