identiti

sifat-sifat (ciri-ciri dan sebagainya) yang terdapat pada seseorang atau sesuatu yang sebagai suatu keseluruhan memperkenalkannya atau mengasingkannya daripada yang lain:
kalau asimilasi menekankan peresapan kaum-kaum pendatang serta kehilangan ~ mereka, maka akomodasi membenarkan penerusan dan pengekalan warisan kebudayaan dan ~ masing-masing;
ideologi demikian memperlihatkan satu imej dan ~ negara yang baru;

beridentiti mempunyai identiti, ada identitinya;

beridentitikan mempunyai sesuatu sebagai identiti:
suatu ideologi yang ~ diri kita.

berkongsi