idam II

[arkaik];

mengidam menghidap, menderita (sakit dan lain-lain).

berkongsi