ibtida

[Arab] permulaan;
huruf al-~ kata pada awal tiap-tiap bab baru.

berkongsi