ibni

[Arab] anak laki-laki:
Sayidina Umar ~ al-Khattab.

berkongsi