I

[bahasa percakapan] saya:
~ memang gemar membaca buku karangan Hamka.

berkongsi