hutan

1. kawasan yang ditumbuhi pokok-pokok liar (terbiar), rimba:
mereka pergi ke ~ menahan perangkap;
pengawas ~
pegawai yang ditugaskan oleh kerajaan untuk mengawasi hutan;

2. [kiasan] tidak dipelihara orang, liar:
anjing ~;
ayam ~;

3. pokok-pokok (tumbuh-tumbuhan) yang tidak dipelihara di sesuatu kawasan;
~ asli hutan yang semula jadi (bukan belukar);
~ bakau kawasan yang ditumbuhi pokok bakau (di tepi laut);
~ banat hutan tebal, rimba raya;
~ belantara hutan besar;
~ belukar hutan yang ditumbuhi kayu-kayuan yang kecil-kecil;
~ dara hutan asli yang belum pernah diterokai;
~ larangan = ~ simpan = ~ tutupan hutan yang kayu-kayunya dan lain-lain tidak boleh diambil (ditebang dan lain-lain);
~ lepas = ~ rimba hutan yang luas dan besar, hutan belantara;
~ lipur hutan simpan yang dibuka untuk kegunaan orang ramai sebagai tempat riadah, perkelahan, dan lain-lain;
~ muda hutan yang baru ditumbuhi pokok-pokok;
~ rekreasi hutan lipur;
~ tua hutan yang pokok-pokoknya sudah tua;
~ jauh diulangi, ~ dekat dikendana (peribahasa) harta benda (baik jauh atau dekat) hendaklah selalu dijaga supaya jangan merugikan;
apa gunanya merak mengigal di ~ (peribahasa) tidak berfaedah memperlihatkan kepandaian kepada orang bodoh;
apa gunanya bulan terang dalam ~, jikalau dalam negeri berapa baiknya (peribahasa) lebih berfaedah pengetahuan itu ditunjukkan di dalam majlis supaya orang dapat mengambil manfaat daripadanya;

menghutan menjadi hutan, ditumbuhi pokok-pokok dan lain-lain:
ladang yang ditinggalkan itu ~ lagi;

menghutankan menjadikan (daerah, kawasan, dan lain-lain) hutan:
tanah bekas ditanam tembakau dihutankan selama tujuh tahun sebelum ditanami tembakau kembali;

kehutanan (ilmu, pengusahaan, dan lain-lain) berkenaan hutan;
pegawai ~ pegawai yang menjalankan kerja yang berkaitan dengan hutan;

perhutanan pemeliharaan dan lain-lain hutan;

penghutanan usaha (kegiatan dan sebagainya) menanami semula kawasan yang luas dengan pokok-pokok kayu supaya kembali (menjadi) seperti hutan.

berkongsi