hunjang

[Kelantan];

menghunjang menancapkan, memancangkan (tiang dan lain-lain) ke dalam tanah.

berkongsi