hulur I

menghulur
1. membiarkan sesuatu (seperti tali dan lain-lain) lepas menjadi panjang, mengumbai:
~ tali kail;
~ tali layang-layang;

2. menjadi panjang, memanjang, mulur:
plastik kalau ditarik boleh ~;

3. keluar memanjang, mengunjur:
sebelah tangannya ~ keluar;

4. memanjangkan (umur, perbincangan, dan lain-lain), mengundurkan masa, menunda-nunda:
penukaran jantung dapat ~ umur orang yang menderita penyakit jantung;
~ perdebatan;

5. memberi sesuatu kepada seseorang dengan memanjangkan tangan sedikit, mengunjukkan:
sambil ~ minuman dan buah-buahan ia merenungi muka suaminya;

menghulur-hulur
1. memanjang-manjangkan (waktu, perbicaraan, dan sebagainya), menangguh-nangguh (janji, persetujuan, dan sebagainya);

2. [Indonesia] [bahasa percakapan] mentafsirkan (fasal dalam undang-undang, perjanjian, dan lain-lain) mengikut kehendak sendiri (diluaskan atau disempitkan mengikut kehendak sendiri);

menghuluri memberikan (menyampaikan) sesuatu kepada:
maka oleh Kapitan Mor disuruhnya huluri cindai Tun Amat Ali dibawanya naik ke atas kapal;

menghulurkan
1. melepaskan sesuatu (seperti tali dan lain-lain) agar menjadi panjang:
maka tali pun dihulurkan ke bawah dan raga pun dikosongkan;

2. mengeluarkan memanjang, menganjurkan, menjulurkan, menyembulkan (kepala dan lain-lain):
~ lidah untuk menjilat;
lazimnya, batang tumbuh tegak ke atas dan ~ daun-daun ke satu arah yang sesuai untuk mendapat sebanyak-banyak cahaya;
ia memanjangkan badannya yang di bahagian haluan dan ~ kepalanya;

3. memanjangkan, memperpanjang (masa, perbincangan, dan lain-lain):
jika perlu, waktu perundingan itu boleh dihulurkan sampai beberapa hari lagi;

4. mengunjukkan, memberikan (dengan tangan dianjurkan):
ia mengambil segelas air dan ~nya kepada suaminya;
~ pertolongan;

5. [Minangkabau] menghantar atau membawa sesuatu untuk:
~ makanan ayah ke kebun;

6. menuruti (kehendak, hawa nafsu, dan lain-lain):
jangan dihulurkan sangat kehendak orang itu;
~ tangan

a) menganjurkan tangan (untuk bersalaman dan lain-lain);
b) memberikan bantuan, membantu;
c) berbaik-baik kembali;

huluran sesuatu yang dihulurkan, bantuan, pemberian, pertolongan;

penghuluran perihal atau perbuatan menghulur(kan).

berkongsi