huka

~ haga sejenis tumbuhan (pokok kecil), Pellacyx spp.

berkongsi