hos II

1. orang (seperti tuan rumah dan sebagainya) yang meraikan tetamu (dalam sesuatu majlis, upacara, dan sebagainya);

2. orang yang mengacarai sesuatu persembahan, program televisyen, dan sebagainya, pengacara.

berkongsi