horoskop

1. gambar rajah kedudukan bintang-bintang dua belas (zodiak) untuk tujuan meramal nasib masa depan seseorang;

2. ramalan tentang masa depan seseorang berdasarkan kedudukan bintang-bintang ketika dia dilahirkan.

berkongsi