honoris kausa

doktor ~ gelaran doktor yang diberikan sebagai suatu kehormatan (tanpa membuat tesis), doktor kehormat.

berkongsi