honggek

[Kelantan];

terhonggek-honggek terenjut-enjut (mengenjut-enjut);

hongek.

berkongsi