homonimi

(Linguistik) hubungan antara homonim.

berkongsi