holozoik

(Biologi) memakan organisma lain atau bahan organik (berkenaan (dengan) binatang).

berkongsi