holografi

kajian atau teknik yang berkaitan dengan penghasilan hologram.

berkongsi