hol

[Indonesia] kenduri arwah yang diadakan setahun sekali, kenduri ulang tahun orang mati;
menepati ~ mengadakan kenduri arwah.

berkongsi