hokhak

[Kedah] (perangai) kasar, kurang sopan, tidak tertib.

berkongsi