historiografi

1. prinsip atau kaedah pengajian sejarah;

2. penulisan sejarah;

3. karya atau hasil penulisan berkaitan dengan sejarah:
al-Quran bukan sebagai bahan analisis yang sistematik, laporan atau ~.

berkongsi